TNS Janet Nguyễn nhắc nhở công chúng đề phòng bị lường gạt liên quan đến Nghị quyết SJR 5


Press Release của Văn Phòng TNS Janet Nguyễn... đề phòng Thương Binh QLVNCH bị bọn ma giáo ở khắp nơi lường gạt, liên quan đến Nghị Quyết của Thượng Nghị Viện California SJR 5, do TNS Janet Nguyễn đề nghị.
Xin Quý Vị vui lòng tiếp tay phổ biến rộng rãi, để các Thương Binh/QLVNCH không trở thành nạn nhân oan uổng..