Phim Ngoại Quốc Về Việt nam

Last Days in Vietnam (Những ngày cuối cùng ở Việt Nam)

Riders on the Storm - The Doors

Daughter from Danang: Người Con Gái Đà Nẵng (Phụ đề tiếng Việt)

"Vietnam ! Việtnam !",tài liệu được giải mã.

Chiến tranh Việt Nam Phần 1: Sự Bắt Đầu (1964 1965)
(Phụ đề Việt Ngữ)

Chiến tranh Việt Nam Phần 2: Tìm và Diệt (1966 1967)
(Phụ đề Việt Ngữ)

Chiến tranh Việt Nam Phần 3: Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968
(Phụ đề Việt Ngữ)

Chiến tranh Việt Nam - Phần 4 - Một cuộc chiến bất tận (1968-1969)
(Phụ đề Việt Ngữ)

Chiến tranh Việt Nam - Phần 5 - Cuộc chiến thay đổi (1969-1970)
(Phụ đề Việt Ngữ)

The Truth About the Vietnam War Told by the People Who Fought It