Danh Sách Các Tướng Lãnh, Sĩ Quan Và Quân Nhân VNCH Tự Sát Trong Và Sau Ngày 30/4/1975


Danh sách này do một cựu SVSQ khoá 3/73 Thủ Đức sưu tầm từ những tài liệu không được đầy đủ, chúng ta cần phải làm thế nào để cập nhật bản danh sách các anh hùng của QLVNCH được đầy đủ và chính xác nhằm lưu danh cho hậu thế.
Untitled Document

1- Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
cựu tư lệnh Quân Đoàn II
Tự sát 30/4/1975
2- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam
tư lệnh Quân Đoàn IV
Tự sát 30/4/1975
3- Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng
tư lệnh phó Quân Đoàn IV
Tự sát 30/4/1975
4- Chuẩn Tướng Trần Văn Hai
tướng tư lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh Tự sát 30/4/1975
5- Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ
tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh
Tự sát 30/4/1975
6- Đại Tá Nguyễn Hữu Thông
trung đoàn trưởng 42 Bộ Binh, Sư Đoàn 22 Bộ Binh- khóa 16 Đà Lat
Tự sát tại Quy Nhơn 31/3/1975
7- Đại Tá Lê Cầu
trung đoàn trưởng 47 Bộ Binh, Sư Đoàn 22 Bộ Binh
Tự sát ngày 10/3/1975
8- Hải Quân Thiếu Tá Lê Anh Tuấn
(bào đệ của Trung Tướng Lê Nguyên Khang)
Tự sát ngày 31/3/1975
9- Thiếu Tá Không Quân Nguyễn Gia Tập
đặc trách khu trục tại Bộ Tư Lệnh KQ
Tự sát 30/4/75 tại BTLKQ
10- Trung Tá Nguyễn Văn Long
Cảnh Sát Quốc Gia
30/4/1975 tự sát tại công trường Lam Sơn, Sài Gòn
11- Trung Tá Nguyễn Đình Chi
Phụ Tá Chánh sở 3 ANQĐ – Cục An Ninh Quân Đội
Tự sát 30/4/1975 tại Cục An Ninh
12- Trung Tá Phạm Đức Lợi
phụ tá Trưởng Khối Không Ảnh P2/ Bộ TTM
Tự sát ngày 30/4/1975
13- Trung Tá Vũ Đình Duy
trưởng Đoàn 66 Đà Lạt
Tự sát ngày 30/4/1975
14- Trung Tá Nguyễn Văn Hoàn

trưởng Đoàn 67 Phòng 2 Bộ Tổng Tham Mưu

Tự sát ngày 30/4/1975
15- Hải Quân Trung Tá Hà Ngọc Lương
Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang
Tự sát ngày 28/4/1975 cùng vợ, 2 con và cháu (bằng súng)
16- Thiếu Tá Đặng Sỹ Vĩnh
trưởng Ban Binh Địa P2 Bộ TTM, sau biệt phái qua Cảnh Sát
Tự sát cùng vợ và 7 con ngày 30/4/1975
17- Thiếu Tá Mã Thành Liên (Nghĩa)
tiểu đoàn trưởng 411ĐP, TK Bạc Liêu- khoá 10 Đà Lạt.

Tự sát cùng vợ ngày 30/4/1975

 

18- Thiếu Tá Lương Bông
phó ty An Ninh Quân Đội Cần Thơ- Phong Dinh
Tự sát ngày 30/4/1975
19- Thiếu Tá Trần Thế Anh
đơn vị 101
Tự sát ngày 30/4/75
20- Đại Úy Vũ Khắc Cẩn
Ban 3, Tiểu Khu Quảng Ngãi
Tự sát ngày 30/4/1975
21- Đại Úy Tạ Hữu Di
tiểu đoàn phó 211 Pháo Binh Chương Thiện
Tự sát ngày 30/4/1975
22- Trung Úy CSQG Nguyễn Văn Cảnh
trưởng cuộc Vân Đồn, Q.8
Tự sát ngày 30/4/1975
23- Chuẩn Úy Đỗ Công Chính
TĐ 12 Nhảy Dù
Tự sát ngày 30/4/1975 tại cầu Phan Thanh Giản
24- Trung Sĩ Trần Minh
gác Bộ Tổng Tham Mưu
Tự sát ngày 30/4/1975
25- Thiếu Tá Đỗ Văn Phát
quận trưởng Thạnh Trị Ba Xuyên
Tự sát ngày 1/5/1975
26- Thiếu Tá Nguyễn Văn Phúc
tiểu đoàn trưởng, Tiểu Khu Hậu Nghĩa
Tự sát ngày 29/4/1975
27- Trung Tá Phạm Thế Phiệt
Tự sát ngày 30/4/1975
28- Trung Tá Nguyễn Xuân Trân
Khoá 5 Thủ Đức, Ban Ước Tình Tình Báo P2 /Bộ TTM
Tự sát ngày 1/5/75
29- Trung Tá Phạm Đức Lợi
Phòng 2 Bộ TTM, khóa 5 Thủ Đức, học giả, nhà văn, thơ, soạn kịch…bút danh: Phạm Việt Châu, cựu giảng viên SNQĐ, trưởng phái đoàn VNCH thực hiện HĐ Paris tại Hà Nội
Tự sát tại nhà riêng ngày 5/5/1975
30- Đại Úy Nguyễn Văn Hựu
trưởng Ban Văn Khố P2/Bộ TTM
Tự sát sáng 30/4/75 tại P2/Bộ TTM
31- Thiếu Úy Nguyễn Phụng
Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt
tự sát tại Thanh Đa, Sài Gòn ngày 30/4/1975
32- Thiếu Úy Nhảy Dù Huỳnh Văn Thái
khoá 5/69 Thủ Đức
tự sát tập thể cùng 7 lính Nhảy Dù tại Ngã 6 Chợ Lớn ngày 30/4/1975
33- Trung Úy Đặng Trần Vinh
(con của Thiếu Tá Đặng Sĩ Vinh), P2 BTTM
Tự sát cùng vợ con ngày 30/4/1975
34- Trung Úy Nghiêm Viết Thảo
An Ninh Quân Đội, khóa 1/70 Thủ Đức
Tự sát ngày 30/4/1975 tại Kiến Hòa
35- Thiếu Úy Nguyễn Thanh Quan (Quan Đen)
phi công PĐ 110 Quan Sát (khóa 72)
Tự sát chiều 30/4/1975
36- Hồ Chí Tâm B2
TĐ 490 ĐP ( Mãnh Sư) TK Ba Xuyên (Cà Mau)
Tự sát bằng súng M16 trưa 30/4/1975 tại Đầm Cùn, Cà Mau
37- Thượng Sĩ Phạm Xuân Thanh
trường Truyền Tin Vũng Tàu
Tự sát ngày 30/4/1975 tại Vũng Tàu
38- Thượng Sĩ Bùi Quang Bộ
trường Truyền Tin Vũng Tàu
Tự sát ngày 30/4/1975 cùng gia đình 9 người tại Vũng Tàu
39- ……………………………..
và còn rất nhiều rất nhiều tấm gương sáng của những người anh hùng QLVNCH