Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A(31) , B(78) C(109), D(38), Ð.E(72), G(23), H(158), K(64), L(132), M(64), N&O(108), P(65), Q(41), R(9), S(59), Ta-Th(204), Ti-Tu(146), U(8), V(47), X(21), Y(7)

Tổng cộng: 1484

Trở về Trang Nhà Tổng Hội    Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc

Bức Tường Thương Tiếc

Khi cộng quân tiến vào Sài Gòn theo lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh thì một cuộc trả thù dã man lập tức được Ðảng cộng sản Việt Nam tiến hành. Khoảng một triệu quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa và những người có liên hệ tới chính quyền Miền Nam đã bị lùa vào các nhà tù mệnh danh là "Trại Cải Tạo". Theo thống kê của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng như của Hội Ân Xá Quốc Tế, khoảng 65 ngàn  người (65.000) đã bị bắn giết, thủ tiêu tại địa phương cũng như chết trong các trại cải tạo.

Việc ghi nhận danh tính của của những nạn nhân quả là chuyện khó khăn. Nhưng do một nổ lực phi thường. Vào ngày 26 tháng 7 năm 1992 nhân buổi lễ Vinh Danh Cựu Tù Nhân Chính Trị tổ chức tại San Jose, California, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam đã bắt đầu sưu tầm danh sách những người đã nằm xuống.

Danh sách này đã được cập nhựt hóa hai lần và lần mới nhứt vào tháng 12 năm 2002 nhờ bản danh sách được đọc trên Ðài Phát Thanh Quê Hương (San Jose) và đăng trên nhật báo Người Việt và KBC Hải Ngoại. Chắc chắn danh sách này còn nhiều thiếu sót. Mọi chi tiết bổ túc xin gửi về:

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
P.O. Box 1808 San Jose, CA  95109
Email Tổng Hội 

Trong tương lai nếu chúng ta quang phục được quê hương thì một Bức Tường Thương Tiếc ghi danh tánh những người đã nằm xuống sẽ được dựng lên để các thế hệ sau có dịp thắp nén hương tưởng niệm những người đã hy sinh vì  lý tưởng tự do và cũng là chứng tích tội ác mà đảng cộng sản Việt Nam đã gây tạo trên quê hương suốt nửa thế kỷ qua.

San Jose ngày 1-12-2002

Ðào Văn Bình
Chủ Tịch Ban Chấp Hành

Danh sách Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa bỏ mình trong lao tù cộng sản sau ngày 30-4-1975

(List of priest, servicemen, police officers, national parties members, government employees of the ARVN
who died in the Communist Re-education Camps after April 30, 1975)

Danh Sách này được trình bày theo thứ tự từng trang ABC xin quý vị bấm vào các mẩu tự để vào các trang liên hệ

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th, Ti-Tu, U, V, X, Y

Note:

This list was collected by the Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners for the first time in July 26, 1992 and was updated twice. This is a reliable document because information and data have  been provided by relatives of the victims or by people who had witnessed the death of the victims. In many cases, the same information has been provided by more than one witness. This list has been posted and made  public through media many times. And the Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners has checked the sources reliably. If you want to contribute to this list, please send information to:

Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners
P. O. Box 1808 San Jose, California 95109

 
Email Tổng Hội 

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang