Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nhà Tổng HộiTrở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi ý kiến và bổ túc vào danh sách xin Email cho Tổng Hội xin bấm vào: Bổ túc Bức Tường Thương Tiếc
Những ý kiến và những tên mới bổ túc xin bấm vào: Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc

STT Tên Họ & Cấp Bậc
Name & Rank
Ðơn Vị - Unit Chết năm nào.. ở đâu .. 
Died in year ... in camp
1 Trưởng Ấp Dương Văn Ấm Xã Bình Trung, Quận Thăng Bình, Quảng Nam Chết năm 1975 tại Trại Tù Na Sơn, Tiên Lãnh
2 Ðại Uý Ðinh Văn An Thám Báo / Quảng Ngãi Chết tại Trại Tù A 30 Xuân Phước năm 1987 
3 Th. Tá Lâm Thành An Liên Ðoàn Phó Công Binh Kiến Tạo - Cần Thơ Chết tại Trại Tù Nghệ Tĩnh năm 1979. Tin tức do con là Lâm Thanh Phong cung cấp
4 Ðại Uý Nguyễn An  ANQÐ Vùng I Chết tại Trại Tù Cồn Tiên, Quảng Trị 
5 Th. Tá Nguyễn Ngọc An Trưởng Phòng ANQÐ Sư Ðoàn 1/BB Tự tử chết tại Trại Tù Aí Tử, Quảng Trị  cuối năm 75 vì không chịu nổi sự khủng bố tinh thần.
6 Tr.Úy Nguyễn Xuân An CTCT/ TK/ Long Khánh Tha về đến nhà thì chết năm 1982
7 Nguyễn Văn An Nhân sĩ Bình Ðịnh  Chết tại Trại Tù Gia Trung  Tháng 7 năm 1979 
8 Hải quân Thiếu tá Quản An sinh năm 1936, Hà nội, xuất thân cùng khóa với Cố Ðề đốc Hoàng Cơ MInh (theo anh ta kể với tôi) bị kiệt sức và chết vì bịnh thương hàn tại K3, Trại gia trung, Pleiku vào tháng 5 năm 1982.
9 Ðại Uý Trần Văn An Ðại Ðội Trưởng Thám Sát  Sư Ðoàn 25/BB Bị bắn chết khi vượt ngục tại Tây Ninh khoảng năm 1977-1978
10 Trưởng Ấp tên An    Trước ngày 30-4-75 bỏ trốn theo cộng sản, sau cộng sản nuốt lời, đập đầu cho đến chết tại bìa rừng tại Bến Giá, Tỉnh Cửu Long.
11 Ð/úy Cao Phước An Pháo Binh Vĩnh Long Chết ở Trại Tù Tân Hiệp năm 1978
12 Nguyễn Hữu An Trưởng Chi Thông Tin Hương Ðiền, Thừa Thiên Năm 1980 tha về đến nhà thì chết
13 Tr. Uý Nguyễn Văn An CSQG Vùng II Chết tại Trại Tù Ðồng Văn , Khánh Hòa
14 Th. Tá Nguyễn Văn An (hay Nguyễn Ngọc An) CSQG Vùng II Chết tại Trại Tù Ái Tử, Quảng Trị năm 1979
15 Tr.Tá Nguyễn Văn An CSQG Vùng II Vượt ngục bị kiên giam cho đến chết tại Trại Tù Nam Hà A năm 1981
16 Th/Tá Trương Quang An CSQG Vùng II Chết tại Trại Tù Sơn La năm 1977
17 Xã Trưởng Ðỗ Ân CSQG Vùng II Chết tại Trại Tù Na Sơn -Tiên Lãnh năm 75.
18 Th. Uý Nguyễn Ân CSQG Vùng II Chết đuối khi lội qua suối lớn tại Trại Tù An Ðiềm Quảng Nam năm 1979.
19 Th. Tá Lê Ðình Ẩn CSQG Vùng II Chết vì ngộ độc tại trại Hoàng Liên Sơn năm 1980
20 Lê Văn Ẩn CSQG Vùng II Tử hình tại Quận Chợ Gạo Tháng 5,1981
21

Ðại Tá Võ Ân ,

 

Ô. Trần Hữu Th (CA) cung cấp tin tức về cái chết của các bạn tù là

22 Ðại Uý Anh CSQG Vùng II Chết trong tù không rõ địa danh.
23 Tr.Tá Ðoàn Văn Anh CSQG Vùng II Chết vì kiệt sức tại Trại 8 Yên Bái có bí số AH8NT mà anh em gọi là : Ân hận tám năm trường"
24 Nguyễn Ngọc Anh CSQG Vùng II Chết tại Trại Tù Côn Sơn
25 Nguyễn Văn Anh CSQG Vùng II Vác gỗ trượt chân đập đầu vào đá chết
26 Nguyễn Văn Anh  CSQG Vùng II Thuộc Nhóm 520 Anh Hùng ở Trại Tù Xuyên Mộc, cướp súng của cai tù không thành, bị bắn chết ngày 26-5-80.
27 Th.Tá Trần Thế Anh CSQG Vùng II Chết năm 1976 tại Trại Tù Huyện Phú Yên, Sơn La (sinh năm 1930)
28

Th. Uý CSQG Ðỗ Ngọc Ánh

  Ô. Trần Tư  thông báo cái chết của bạn tù là Th. Uý CSQG Ðỗ Ngọc Ánh
29 Th.Uý Nguyễn Ngọc Ánh CSQG Vùng II Chết tại Trại Tù Nam Hà-A năm 1979.
30 Ðại Uý Nguyễn Văn  Ánh  

Ô. Lưu Ðình Kính thông báo về cái chết của Thẩm Phán Lưu Ðình Việp, Tr. Uý Ðoàn Tử Bằng, Ðại Uý Nguyễn Văn Ánh và Tr. Uý Phạm Tuấn Khanh

31 Th.Uý Nguyễn Ngọc Ánh CSQG Vùng II Chết tại Trại Tù Nam Hà-A năm 1979.

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang