Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nhà Tổng HộiTrở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi ý kiến và bổ túc vào danh sách xin Email cho Tổng Hội xin bấm vào: Bổ túc Bức Tường Thương Tiếc
Những ý kiến và những tên mới bổ túc xin bấm vào: Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc   

STT Tên Họ & Cấp Bậc
Name & Rank
Ðơn Vị
Unit
Chết năm nào..ở đâu.. 
Died in year... in camp
1 Ðại Tá Nguyễn Cả Phụ Tá Ðiều Hành Hội Nghị Paris Phủ Tổng Thống Chết tại Trại Tù Ba Sao, Nam Hà năm 1982.
2 Vũ Ngọc Các Nhà văn Chết tại Khám Chí Hòa không rõ năm
3 Tr. Uý Bùi Quang Cát Phi Công Bị bắt làm tù binh chết tại trại tù Miền Bắc không rõ năm.

Ô. Nguyễn Lau cho biết tin tức về cái chết của Ðại Uý Phan Quang Tâm - Cựu Thiếu Sinh Quân, BÐQ/QÐIV tại Trại Tù Xuân Lộc năm 1987, Tr. Tá Phi Công Vận Tải Bùi Quang Kinh chết tại trại tù Miền Bắc không rõ năm, Tr. Uý Phi Công Bùi Quang Cát bị VC bắt làm tù binh chết tại trại tù Miền Bắc không rõ năm.

4 Lê Cài  CSQG Sơn Hòa  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
5 Ð. Uý Nguyễn Hữu Cải Tiểu Ðoàn 20/ CTCT  Chết tại Trại Tù Hoàng Liên Sơn ngày 29-5-78. tin tức do vợ là Nguyễn Thị Sắc cung cấp.
6 Ðại Uý Phan Văn Cải Không rõ đơn vị Chết ở Trại Tù Xuân Phước năm 1980
7 Tr. Tá Nguyễn Quang Cảm Cảnh Sát Quốc Gia phục vụ tại TTHL Rạch Dừa -Ô. Nguyễn Thanh Phong cung cấp tin tức về những cái chết của các chiến hữu CSQG phục vụ tại TTHL Rạch Dừa bị cộng sản sát hại trong ngày 30-4 hoặc trong các trại tù cải tạo: Thượng Sĩ Nguyễn Văn  Bình, Trung Sĩ I Lại Văn Tư, Thiếu Úy Nguyễn Văn Tân, Thiếu Úy Phùng Quốc Hưng, Thiếu Úy Nguyễn Văn Hưng, Ðại Úy Lê Văn Trang, Trung Tá Nguyễn Quang Cảm, Thượng Sĩ I Hứa Sanh Lộc, Thượng Sĩ I Phạm Quang Nghiệp,
8 Th. Uý Trần Văn Cảm (tức Ðoàn) Tiểu Khu Bình Ðịnh Mất tích sau ngày 30-4-1975 (tin tức do cha là Trần Văn Kiêm cung cấp)
9 Ô. Phan Bá Cầm Tổng Bí Thư Trung Ương Việt Nam Dân Xã Ðảng Chết trong tù không rõ địa danh.
10 Ðại Uý Cẩm hoặc Cầm Pháo Binh Chết ở ngoài Bắc không rõ địa danh.
11 Ðỗ Minh Cẩm Nghiã Quân Xã Sơn Mỹ Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
12 Ð. Tá Hồ Ngọc Cẩn Tỉnh Trưởng Chương Thiện Bị xử bắn tại Chương Thiện năm 1975
13 Tr. Tá Cần hoặc Cẩn Quân Trường Thủ Ðức Chết vì bệnh gan tại Trại Tù Sơn La năm 1976
14 Ðại Uý Vũ Khắc Cán Ban 3, Trung Ðoàn ÐPQ Tiểu Khu Quảng Ngãi Tự sát khi Quận Tiên Phước thất thủ.
15 Nguyễn Ngọc Cang Khoá 20 VBQG Ðà Lạt Chết tại Trại Tù Hoàng Liên Sơn. 
16 Ð. Uý Lại Văn Cảnh Truyền Tin Quân Ðoàn III Chết tại Trại Tù Thủ Ðức ngày 14-11-79
17 Tr. Uý Nguyễn Văn Cảnh Trưởng Cuộc Cảnh Sát Vân Ðồn, Quận 8. Tự sát khi cộng quân tiến vào Sài Gòn, sau bị chôn tập thể. (Tin tức do con trai cung cấp)
18 Luật Sư Nguyễn Văn Cảnh  Phong Trào Nhân  Quyền Tiến Bộ Tử hình tại Sài Gòn Tháng 5, 1987.
19 Th. Tá Trần Ðại Cảnh Trưởng Phòng 3 Lữ Ðoàn Thiết Giáp Chết trên chiếc quân vận hạm ngày 27-3-75 khi cộng quân bắn B40 vào tàu khi tàu cố vớt một số quân nhân trên bờ.
20 Tr. Uý Trương Văn Cảnh Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Phú Lợi, Bình Dương ngày 18-11-1975.
21 Tr. Uý Bùi Quan Cát Phi công bị VC bắt làm tù binh chết tại trại tù Miền Bắc không rõ năm.
22 Ð. Uý Ðặng Văn Cắt Phòng 2 Tiểu Khu Long An Chết tại Trại Tù Yên Bái năm  1977
23 Ðại Tá Lê Cầu Tr. Ðoàn Trưởng TÐ42 Tuẫn tiết tại Quy Nhơn Tháng 4, 1975
24 Phạm Cầu  Trưởng Cuộc CSQG Chết tại Trại Tù Bình Thuận Tháng 7, 1975
25 Tr. Uý Nguyễn Hữu Cầu Ðại Ðội CTCT Tiểu Khu Quảng Tín Bị xử bắn tại Trại Tù Kỳ Sơn.
26 Tr. Sĩ Nguyễn Văn Chà Cảnh Sát Ðặc Biệt  Chết ở Trại Tù Tân Lập, Vĩnh Phú.
27 Ô. Lưu Bá Châm Cựu Tỉnh Tr. Phan Thiết Chết tại Trại Tù Hà Nam Ninh không rõ năm.
28 Hiếu Chân /Nguyễn Hoạt Nhà Văn Chết tại Khám Chí Hòa không rõ năm
29 Ðại Tá Trần Văn Chân Không rõ đơn vị Vượt ngục bị bắn chết khoảng năm 1979.
30 Tr. Tá Cao Kim Chẩn SQ Thanh Tra Sở 4 ANQÐ Chết tại Trại Tù Bao Sao Hà Nam Ninh năm 1981 vì lao động khổ sai, đói và bệnh tật.
30 Nguyễn Văn Chánh Vụ Án 20 Quốc Dân Ðảng Tử hình năm 1979 tại Ðà Nẵng.
31 Th. Uý Nguyễn Văn Chánh BCH/CSQG Ðà Nẵng Chết tại Trại Tù An Ðiềm, Quảng Nam
32 Nguyễn Văn Chánh GS Lê Văn Trung/Tây Ninh Chết tại Trại Tù Z.30D Hàm Tân năm 1982.
33 Th. Tá Quách Trung Chánh Cảnh Sát Quốc Gia Chết tại Trại Tù Lý Bá Sơ năm 1981.
34 Th. Tá Lê Danh Chấp P2 Bộ Tổng Tham Mưu/101 Chết ngày 3-7-1984 tại Trại Tù Xuân Phước.
35 Tr. Tá Nguyễn Văn Chất Không rõ đơn vị Chết năm 1984 tại Trại Tù Xuân Phước
36 Phan Chất Quận I Huế Chết năm 1980 tại Thừa Thiên
37 Th. Uý Võ Hữu Chất Không Ảnh, P2 Bộ TTM Không rõ năm chết và địa danh
38 Ðoàn Quang Châu Tỉnh Ðoàn Phó XDNT Bị giết cùng với 50 người khác trong biến cố vượt trại tù khám lớn Kiến Hòa đêm Noel 78.
39 Mạc Ly Châu Nhà báo Tự sát khi cộng quân tiến vào Sài Gòn
40 Th.Tá Nguyễn Văn Châu Phòng 2 /SÐ/ TQLC Chết tại Xuân Phước, Phú Khánh năm 1984
41 Phan Ngọc Châu hoặc Ðặng Ngọc Châu Tiểu Khu Bình Thuận Chết tại Trại Tù A30 Phú Yên ngày 29-7-78
42 Th. Tá Vũ Xuân Chén CHT /Quân Vận Vĩnh Long Chết tại Trại Tù Thát Bà năm 1978.
43 Nguyễn Hân  Chi hoặc Nguyễn Hãn Chi                      Sĩ Quan (không rõ cấp bậc) Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
44 Th. Tá Lương Ðình Chi Cựu CHT/CSQG Vũng Tàu Bệnh tha về thì chết ở Sài Gòn năm 1988.
45 Tr. Tá Nguyễn Ðình Chi An Ninh Quân Ðội Tự sát tại Cục An Ninh Quân Ðội năm 1975 (Thương Tiếc)
 

Nguyễn Kim Chi

Hiệu Trưởng Trường Trung Học Vị Thanh, Chương Thiện, Ðảng Trưởng Ðảng Thanh Long Phục Quốc bị cộng sản tử hình năm 1975 tại Sân Vận Ðộng Cần Thơ.
46 Dương Hữu Chí Sĩ Quan (không rõ cấp bậc) Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
47 Th. Tá Nguyễn Hữu Chỉ An Ninh Quân Ðội Chết tại Hoàng Liên Sơn Tháng 9, 1976.
48 Ô. Nguyễn Văn Chiêm Cán Bộ Chiêu Hồi Vượt ngục Tiên Lãnh bị giết năm 1976
Ô. Nguyễn Ðình Long (CA) cung cấp tin tức về cái chết của: Ô. Nguyễn Thanh Liêm: Xã Trưởng Kỳ Trung Tam Kỳ, Quảng Tín đi tù về bị cộng sản bức bách cho nên mổ bụng tự tử chết, Ô. Ðinh Thế Bố: Xã Trưởng Xã Kỳ Phú Tam Kỳ, Quảng Tín đi tù về bị cộng sản bức bách cho nên uống thuốc độc tự tử chết, Ô. Trần Ngọc Tuân: Trung Ðội Trưởng Nghĩa Quân Quảng Tín chết đuối trong tù năm 1981, Trung Tá Nguyễn Hữu Trại bị cùm tới chết năm 1976, Ô. Nguyễn Văn Chiêm: Cán Bộ Chiêu Hồi vượt ngục Tiên Lãnh bị giết năm 1976, Ô. Huỳnh Tương: Tiểu Ðội Trưởng Nghĩa Quân bị cộng sản giết năm 1976, Ô. Huỳnh Kiêu: Cảnh sát Quận Tiên Phước Quảng Tín hô Ðả Ðảo Hồ Chí Minh bị cộng sản tử hình năm 1975 tại trại tù, Thượng Sĩ Ðồng Phúc Hoàng treo cổ tự tử chết năm 1977 tại Tiên Lãnh, Ô. Nguyễn Tửu: Nghĩa Quân chết trong tù năm 1976.
49 Th. Uý Lê Quang Chiến  Con Tướng Ba Cụt Lê Quang Vinh Vượt ngục tại Kinh Tám Ngàn và mất tích cùng với Tr. Uý Hải Quân Ðặng Ðức Hồng năm 1976 cùng với một số người khác. 
50 Trần Minh Chiến   Liên Bang Ðông Dương Tử hình tại Cai Lậy Tháng 2, 1980.
51 Th.Tá Nguyễn Văn Chiêu Không rõ cấp bậc Chết tại Trại Tù Minh Long, Lào Cai
52 Th.Tá Lê Minh Chiếu SQ Thanh Tra TK Bặc Liêu Chết năm 1984 tại Xuân Phước, Phú Khánh
53 Ð.Uý Phạm Quang Chiểu Phi Công C47 Trốn trại, vượt biên bị bắn chết tại Cầu Chữ Y
54 Tr. Uý Trần Xuân Chiểu Không rõ đơn vị Ở tù ra, cùng gia đình vượt biên thất bại, uống thuốc độc cả gia đình chết năm 1979
55 Nguyễn Bá Chiểu Sĩ Quan (không rõ cấp bậc) Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
56 Ch. Uý Ðỗ Công Chính Tiểu Ðoàn 12 Nhảy Dù Ôm lựu đạn tự sát cùng với một số sĩ quan khác tại Cầu Phan Thanh Giản khi cộng quân tiến vào Sài Gòn.
Ô. Ðỗ Văn Liêm cung cấp tin tức về Chuẩn Úy Ðỗ Công Chính - Tiểu Ðoàn 12 Nhảy Dù mất tích tại Sân Vận Ðộng Hoa Lư khi cộng quân tiến vào Sài Gòn.
57 Ð. Uý Trần Ngọc Chính Không rõ đơn vị Ở tù, mất tích ngày 25-5-78 tại Phước Long.
58 Lê Quang Chò Cựu xã trưởng Bị xử bắn ở Sóc Trăng
59 Nguyễn Chọn Chiến Sĩ  Hòa Hảo Bị cai tù đánh chết năm 1992 tại tù Z.30D
60 Ð. Uý Cao Quảng Chơn Phó Biện Lý Vĩnh Long Vượt ngục rồi mất tích ở K2 Thanh Phong, Thanh Hóa.
61 Th. Tá Lý Minh Chơn CHT/ CSQG Ðịnh Quán Bị xử bắn khi cộng quân chiếm quận lỵ
62 Th. Tá Nguyễn Phú Chơn BTL Tiền Phương QÐ1 Không rõ năm và nơi chết.
63 Võ Thành Chơn Trưởng Ty Chiêu Hồi Pleiku Bị chết trong khi lao động tại Trại Tù Gia Trung tháng 10, 1977.
64 Phạm Chót  Nghĩa Quân Sơn Mỹ Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
65 Ð. Tá Trần Văn Chữ  Cảnh Sát Quốc Gia Bi xử bắn tại Trại Tù Phan Ðăng Lưu năm 75.
66 Tr. Uý Hoàng Trọng Chữ Ty CSQG Cam Ranh Bị xử bắn tại Trại Tù Kỳ Sơn.
67 Cao Chức  Cảnh Sát Sơn Hải Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
68 Ð. Tá Ngô Văn Chung Tư Lệnh Phó SÐ 3/ BB Tự vận tại Nhà Tù Suối Máu năm 1976.
69 Tr. Uý Nguyễn Văn Chung HLV / Võ Bị Ðà Lạt Chết tại Trại Tù Nghệ Tĩnh không rõ năm.
70 Nguyễn Tấn Chung Sĩ Quan (không rõ cấp bậc) Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
71 Lữ Ðình Chương (trước là phi công trực thăng) Trưởng Ty Quan Thuế Quảng Ngãi Bị cai tù đánh chết ở Nhơn Lộc, Hành Tín, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
72 LM Nguyễn Huy Chương Lực Lượng Phục Quốc Chết ở Trại Tù Xuân Phước năm 1985
73 Nguyễn Thành Chương Sĩ Quan (không rõ cấp bậc) Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
74 Th.Tá Nguyễn Từ Chương Cục ANQÐ Chết tại Trại Tù Yên Bái năm 1977.
75 Ð. Uý Nguyễn Văn Chương Học Viện CSQG Chết đuối tại T3 Xã Xuân Lai- Hoàng Liên Sơn. Ngoài ra còn 7 sĩ quan chết tại T.7 cạnh Hồ Thác Bà, Xã Xuân Lai, Hoàng Liên Sơn.
76 Tr. Uý Nguyễn Văn Chương Phòng Tổng Quản Trị/ TTM Chết tại Kà Tum, Tây Ninh  ngày 31-7-1976
77 Lê Văn Chuyền Không rõ cấp bậc Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
78 Th. Tá Nguyễn Thiệu Chuyển  Khóa 1 Nam Ðịnh, Sĩ Quan Liên Lạc Úc Ðại Lợi. Chết tại Trại Tù Suối Máu vì kiệt sức cuối năm 1975. 
79 Bùi Có  Nghĩa Quân Xã Sơn Mỹ  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
80 Tr. Tá Huỳnh Châu Cơ TTHL/Quang Trung Chết tại Trại Tù Nam Hà không rõ năm
81 Ð. Uý Huỳnh Xuân Côn Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 5/ TK Tây Ninh Vượt ngục bị bắn chết tại Trại Tù Trảng Lớn, Cây Cầy năm 1976.
82  Nguyễn Mạnh Côn Nhà văn Chết tại Trại Tù Xuyên Mộc năm 1979
83 Trung Uý Công Phân Chi Khu Trưởng Tân Phú Trung, Củ Chi Bị cộng sản xử tử ngày 29-4-75. Tin tức do Ô. Bùi Ðắc Danh - Phó QT Củ Chi cung cấp.
84 Tr. Tá Cung Thúc Công Trường Tình Báo Cây Mai KBC 4730 Chết tại Vĩnh Quang, Vĩnh Phú 1978. Tin tức do con gái Cung Thị Bạch Lý cung cấp.
85 Nguyễn Ðức Công  Nghĩa Quân Xã Sơn Mỹ Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
86 Tr. Uý Hứa Văn Công   Ô. Bùi Ðắc Danh cựu Phó Quận Trưởng Củ Chi Hậu Nghĩa thông báo cái chết của Th. Tá Doãn và Tr. Uý Hứa Văn Công
87 Ðại Uý Phạm Công Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Long Giao năm 1975
88 Trần Hữu Công  Không rõ đơn vị/ cấp bậc Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
89 Tr. Tá Trần Minh Công TM Phó TK/ Phong Dinh Tự tử chết ngày 2-9-1978 tại trại tù Miền Bắc
90 Ðại Uý Cứ Quân Cảnh Chết đuối tại Trại Tù Thác Bà ngày 28-9-76
91 Th. Tá Hồ Ðắc Của Sư Ðoàn 23 Bộ Binh Vượt ngục bị bắn chết tại Trại Tù Bù Gia Mập, Sông Bé khoảng năm 77-78.
92 Ðại Tá Nguyễn Văn Của Tỉnh Trưởng Bình Dương Chết tại Trại Tù Tân Lập, Vĩnh Phú năm 1978
93 Nguyễn Văn Của Mặt Trận Quân Dân Phục Quốc Nội Biên Tử hình tại Tỉnh Ðồng Nai Tháng 10, 1983.
94 Bác Năm Cung  Chánh Sở Thẩm Vấn  Bộ Tư Lệnh CSQG Chết tại Trại Tù Hà Tây
95 Trần Văn Cung Không rõ đơn vị, cấp bậc Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
96 Ð. Uý Nguyễn Văn Cuội Chi Khu Tâm Hiệp  Rạch Giá Bị xử bắn cùng với Linh Mục Nguyễn Văn Lộc tại sân banh Kiên Giang năm 1976
97 Tr. Tá Trương Cuội Quận Trưởng Hiếu Le ?ạch Giá Bị xử bắn tại Quận An Biên, Rạch Giá Tháng 10, 1975
98 Ð. Uý Cương  CSQG Gò Công  Chết tại Trại 11 Hoàng Liên Sơn năm 1977.
99 Ðại Uý Lê Văn Cương Cảnh Vệ Phủ Phó Tổng Thống Tự sát vào lúc 10 giờ sáng ngày 30-4-75 khi cộng quân tiến vào Sài Gòn.
100 Tr. Uý Cường Giáo sư Trung Học Việt -Ðức , Thủ Ðức Bị xử bắn tại Trại Tù Bổ Túc, Tây Ninh 1977 sau vụ xử bắn Ðại Uý Ðiền và Ðại Uý Tuyến.
101 BS Ðinh Gia Cường  Y Sĩ Trưởng Trung Ðoàn 43 SÐ/ 18 Bộ Binh Vượt ngục rồi bị bắn chết tại Trảng Lớn năm 76 cùng với Ðại Úy Phạm Sinh Hy và Vũ Tiến Ðạt - Cao Học Hành Chánh.
102 Dương Hùng Cường Nhà Văn Chết tại xà lim Trại Tù Xuân Phước năm 1991.
103 Lại Thế Cường Không rõ đơn vị, cấp bậc Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
104 Ð.Uý Nguyễn Cao Cường Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Thủ Ðức năm 1988.
105 Ð. Uý Nguyễn Hùng Cường ANQÐ Trường Hạ Sĩ Quan Ðồng Ðế Bị tra tấn tàn nhẫn, tự tử chết tại Trại 52, Tổng Trại 5, Ngân Ðiền Phú Yên năm 1978. -Ô. Nguyễn Văn Châu (Stanton, CA) cho biết tin tức về cái chết của Ð. Uý Nguyễn Hùng Cường - ANQÐ Trường Hạ Sĩ Quan Ðồng Ðế tự sát sau khi bị tra tấn tàn bạo tại Trại Tù Ngân Ðiền Phú Yên năm 1978.
106 Tr. Uý Võ Phú Cường Không Quân Không rõ nơi chết
107 Tr. Tá Vũ Mạnh Cường Lực Lượng Ðặc Biệt Khi Trung Tá Cường vượt ngục bất thành bị giam trong nhà cùm, cộng sản đốt cỏ làm nhà cùm cháy và Tr. Tá Cường chết trong tai nạn thảm khốc này tại Tổng Trại 5 Phú Yên  năm 1977 
108 Ðại Uý Cửu Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Vườn Ðào Cai Lậy năm 1979
109 Ð. Uý Trần Ðình Cửu Không rõ đơn vị Năm 1993 bệnh tha về đến nhà thì chết.

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang