Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nhà Tổng HộiTrở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi ý kiến và bổ túc vào danh sách xin Email cho Tổng Hội xin bấm vào: Bổ túc Bức Tường Thương Tiếc
Những ý kiến và những tên mới bổ túc xin bấm vào: Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc

STT Tên Họ & Cấp Bậc
Name & Rank
Ðơn Vị - Unit Chết năm nào..ở đâu.. 
Died in year... in camp
1 Trần Duy Dạc Sĩ Quan (không rõ cấp bậc) Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường, Yên Bái không rõ năm.
2 Ðại Uý Dân Không rõ đơn vị Chết rét ở Trại Tù Nam Hà Mùa Ðông 1978.
3 Tr. Sĩ Nguyễn Kỳ Dân tự Ba Mận BCH/ CSQG Thủ Ðức Bị bắt giam tại Xã Bình Trưng, Thủ Ðức sau cộng sản đem bắn tại sân banh.
4 Ðại Uý Dần Ðã giải ngũ Tập trung cải tạo ở Khám Vĩnh Long rồi bị đem xử bắn tại Bình Minh
5 Tr. Tá Tôn Thất Dẫn Chánh Sở Tâm Lý Chiến Bộ Tư Lệnh CSQG Chết năm 1979 tại Trại Tù Nam Hà.
6 Th Tá Nguyễn Văn Dãng Tiểu Khu Kiến Phong Chết tại Trại Tù Yên Bái năm 1976.
7 Ð. Uý Trương Phú Dãng Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Tiên Lãnh năm 1989.
8 Ðại Uý Danh Sĩ Quan Trợ Y Vùng IV/CT  Chết vì kiết lỵ tại Hoàng Liên Sơn
9 Tr. Tá Nguyễn Khoa Dánh Bộ Tư Lệnh Không Quân Chết ngày12-2-80 tại Trại Tù Nam Hà. Tin tức vợ là Lương Thị Ðào cung cấp.
10 Thiếu Tá Ðỗ Văn Dậu BCH/CSQG An Giang Chết đói năm 1980 tại Trại Tù Gia Trung.
11 Ð. Uý Trương Văn Dậu Tiểu-đoàn trưởng Công-binh Bị Cộng-sản tra-tấn đến chết tạiTrại 3/Vĩnh-thạnh thuộc Quận Bình-khê/Bình-định tháng 6/1975.
12 Th. Tá Trần Ðắc Dầu  

Ô. Ngô Văn Bá thông báo cái chết của bạn tù là Th. Tá Trần Ðắc Dầu

 

13 Tr. Uý Nguyễn Di tự  Di Ra - fan Không rõ đơn vị Ðói lạnh nhưng vẫn phải lao động, bơi qua sông lấy tre, bị vọp bẻ chết đuối không ai biết,sau xác nổi lên khoảng tháng 12, 1977 tại Trại Tù Sông Mực Thanh Hóa
14 Th.Tá Nguyễn Bá Di Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 5/ TK Tây Ninh Chết tại Trại Tù Ðồng Tháp, Cao Lãnh Tháng 10 năm 1977.
15 Ðại Uý Tạ Hữu Di Tiểu Ðoàn Phó TÐ 212 Pháo Binh Chương Thiện Tự sát ngay tại Ðài Tác Xạ chiều 30-4-75.
 

Ông Xả Trưởng tên Diễm

Huyện Giá Rai bị cộng sản xử bắn tại Tòa Tỉnh Bạc Liêu
16 Lương Sinh Diện Sĩ Quan (không rõ cấp bậc) Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
17 Trần Ngọc Diệp Phủ Ðặc Uỷ TƯTB Chết tại Cẩm Thủy, Thanh Hóa Tháng 7, 1979
18 Phạm Diêu  Hội Ðồng Xã Sơn Hải Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
19 Th. Tá Doãn   Ô. Bùi Ðắc Danh cựu Phó Quận Trưởng Củ Chi Hậu Nghĩa thông báo cái chết của Th. Tá Doãn và Tr. Uý Hứa Văn Công
20 Nguyễn Ðăng Doanh Chánh Án Tòa Sơ Thẩm Pleiku Chết tại Trại Tù Thanh Cẩm, Thanh Hóa Tháng 12, 1979.
21  Nguyễn Văn Dõng Phó Thống Ðốc Ngân Hàng Quốc Gia Chết tại Thanh Cẩm, Thanh Hóa Tháng 12 năm 1979
22 Th. Uý Nguyễn Ðạo Dư CSQG Chết tại Trại Tù Nam Hà A năm 1979
23 Ðại Uý Nguyễn  Dục Trưởng chi An Ninh Quân Ðội quận Phú Thư, Thừa Thiên Chết tại trại tù Hòn Cát Tỉnh  Quảng Trị ngày 09 tháng 01 năm 1978 vì chứng bịnh kiết lỵ, không có thuốc chửa trị.
24 Trần Tuấn Duệ Công Cán Uỷ Viên Phủ Tổng Thống Bị tra tấn đến chết tại Trại Tù Ðồng Nai ngày 29-7-1986.
25 Tr. Uý Nguyễn Xuân Dung Thiết Giáp Bị bắn chết ngày 20-3-76 khi vượt ngục tại Trảng Lớn, Tây Ninh.
26 Dương Văn Dũng  Chủ Tịch HÐT Tây Ninh Bệnh nặng tha về thì chết.
27 Tr. Uý Phạm Thế Dũng Tiểu Ðoàn 2 Nhảy Dù Vượt ngục Lộc Ninh rồi mất tích năm 1977
28 Th. Tá Lò Ngan Dũng  Nha Kỹ Thuật Bộ TTM Chết tại Trại Tù Sơn La năm 1983
29 Ðại Tá Trần Hữu Dụng Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Hà Nam Ninh năm 88-89
30 Th. Tá Dương An Ninh Quân Ðội Bị ruột dư không kịp mổ, chết tại Trại Tù Thanh Phong, Thanh Hóa năm 1982
31 Thượng Sĩ Bùi Dương Cảnh Sát Ðặc Biệt Không rõ địa danh.
32 Th. Tá Ðậu Quang Dương Trường Tình Báo Cây Mai Chết tại Trại C - Phú Sơn 4, Bắc Thái
33 Nguyễn Văn Dương Liên Bang Ðông Dương Tử hình tại Gò Công Tháng 7, 1979.
34 Phan Dương  Cán Bộ XDNT Xã Sơn Mỹ  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
35 Ðại Uý Trần Anh Dương Phòng Thanh Tra Quân Lực Quân Ðoàn 3 Vượt ngục rồi mất tích ở Kà Tum, Tây Ninh khoảng năm 77-78.
36 Võ Xuân Dương Không rõ tổ chức Tử hình tại Sài Gòn năm 1981.
37 Lê Duy  Nghĩa Quân Sơn Mỹ  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
38 Tr. Tá Vũ Ðình Duy Trưởng Ðoàn 66 Ðà Lạt Tự sát tại bộ chỉ huy ngày 30-4-75

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang