Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nhà Tổng HộiTrở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi ý kiến và bổ túc vào danh sách xin Email cho Tổng Hội xin bấm vào: Bổ túc Bức Tường Thương Tiếc
Những ý kiến và những tên mới bổ túc xin bấm vào: Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc

STT Tên Họ & Cấp Bậc
Name & Rank
Ðơn Vị - Unit Chết năm nào..ở đâu..
Died in year... in camp
1 Nguyễn Tấn Ðà Trưởng Ban Hành Chánh Ty Thông Tin Bình Ðịnh Bệnh nặng, tha về đến nhà thì chết năm 1977.
2 Ðại Tá Trần Vĩnh Ðắc Nguyên Tổng Cục Phó Tổng Cục CTCT Chết tại Trại Tù Xuân Phước, Phú Khánh năm 1985
3 LM Ðào Ðăng Ðại  Tuyên Uý TK/Phước Long Chết ngay khi được thả về tại Gia Kiệm
4 Th. Tá Nguyễn Văn Ðại Cục An Ninh Quân Ðội Chết tại Trại Tù Thanh Hóa năm 1978
5 Th. Tá Trần Mạnh Ðàm Ðơn Vị 3 Quản Trị Chết không rõ địa danh và năm
6 Thiếu Tá Ðáng  Quân Cụ Chết tại Trại Tù Gia Trung năm 1979
7 Th. Tá Nguyễn Hữu Ðăng Quận Trưởng, Võ Bị Ðà Lạt Khóa 13 Chết tại Trại Tù K1, Tân Lập Vĩnh Phú năm 1979
8 Ð. Uý Nguyễn Văn Ðảnh Liên Ðội Trưởng Ðịa Phương Quân Ðịnh Tường Vượt ngục không thoát, bị bắt và bị hành hạ cho đến chết tại Trại Tù Mộc Hóa.
9 Tr. Uý Nguyễn Văn Ðáo Biệt Ðộng Quân Chết tại Trại Tù Xuân Phước năm 1986
10 Ðại Uý Tô Văn Ðào Giám Ðốc Nhân Viên Công Ty Giấy Cogido Chết tại Trại Tù Hàm Tân năm 1982
11 Th. Tá Hồ Ðắc Ðạt Truyền Tin Chết vì bệnh sốt rét tại Trại Tù Bù Gia Mập
12 Ngô Ðạt  Trung Ðội Trưởng Nghĩa Quân Ðặc Khu Ðà Nẵng Chết tại Trại Tù Tiên Lãnh, Quảng Nam 1980.
13 Ðốc Sự Vũ Tiến Ðạt  Cao Học 10 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh  Vượt ngục rồi bị bắn chết tại Trảng Lớn năm 76 cùng với BS Ðinh Gia Cường và Ðại Úy Phạm Sinh Hy
14 Nguyễn Văn Ðày Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia  Tử hình tại Tây Ninh Tháng 3, 1979.
15 Ðại Tá Lê Ngọc Ðây Truớc ở Trung Tâm Huấn Luyện  Quang Trung Chết vì đứt gân máu tại Trại Tù Z.30A Xuân Lộc năm 1986.
16 Mai Hắc Ðế  Ðảng Hắc Long Tử hình tại Mỹ Tho Tháng 4, 1980.
17 Ð. Uý Mai Viết Ðể  Cảnh Sát Quốc Gia  Chết tại Trại 11 Hoàng Liên Sơn năm 1978.
18 Th. Tá Lê Xuân Ðèo Sư Ðoàn 18 Bộ Binh Chết vì kiệt sức tại Trại Tù Nghĩa Lộ năm 77
19 Th. Tá Trần Xuân Ðèo Phòng Tuyển Mộ Nhập Ngũ Quân Khu II Chết tại trại Trại 6 Hoàng Liên Sơn cuối năm 1978 vì lao động kiệt sức. 
20 Xã Trưởng Ðiểm Bặc Liêu Bị cộng sản tử hình khi chúng chiếm Bặc Liêu, sau đó con dâu và con gái cũng tự sát theo ông.
21 Ð. Uý Phạm Bá Ðiềm Ðại Ðội 104/ CTCT Chết tại Trại Tù Vĩnh Phú vì đói khổ và kiệt sức năm 1979. Tin tức do em rể cung cấp.
22 Ðại Uý Trần Cảnh Ðiền Tiểu Khu Biên Hòa Bị xử bắn cùng với Ðại Uý Nguyễn Quang Tuyến tại Trại Tù Bổ Túc, Tây Ninh năm 1977
23 Tr. Uý Âu Dương  Ðiệp  Không rõ đơn vị Tuyệt thực chết tại Trại Tù Z.30A năm 1980
24 Nguyễn Ðức Ðiệp Ðiêu khắc gia Bị cộng sản bóp cổ chết trong xà lim Trại Tù Z.30A Xuân Lộc năm 1984.
25 Ðại Uý Bùi Kim Ðính Ty An Ninh Quân Ðội Phước Long Bị cai tù bắn chết cùng với Lê Tấn Lộc tại Trại Tù Bặc Liêu Tháng 7, 1975
26 Ðại Uý Nguyễn Văn Ðính Khu 42 /ANQР Bặc Liêu Khi Ðại Uý Ðính đi nhặt rác trong nhà tù thì một tên du kích nổ súng giết rồi nói rằng súng vô tình cướp cò.
27 Trần Thanh Ðình hay Trần Trung Ðình Mặt Trận Phục Quốc Bị tử hình tại Khám Chí Hòa
28 Ðại Tá Tôn Thất Ðình Nha Ðộng Viên Em ruột Tướng Tôn Thất Ðính, đứt gân máu chết tại Trại Tù Hà Tây năm 1982.
29 Tr. Tá Trần Tán Ðỉnh Nha Tâm Lý Chiến Bộ Quốc Phòng Chết tại Trại Tù Nam Hà A năm 1981vì bệnh suyễn nặng không thuốc chữa. Tin tức do em vợ là Vi Văn Tân cung cấp. 
30 Tr. Uý Ðoàn Văn Ðịnh  Tiểu Khu Quảng Nam Chết vì bệnh suyễn tại Trại Tù Kỳ Sơn Tháng 12 năm 1975.
31 Ðại Uý Nguyễn An Ðịnh Trung Ðoàn 54 Chết tại Trại Kỳ Sơn 2 không rõ năm.
32 Ðại Uý Vũ Ngọc Ðịnh Bộ Binh Chết ở Trại Tù Suối Máu Tháng 2, 1978.
33 Nguyễn Ðô Biệt Ðoàn Cảnh Sát Dã Chiến Chết vì bụng xình lên nhưng không thuốc chữa.
34 Tr. Tá Lê Thành Ðô CHT Quân Khuyển Chết tại Trại Tù Cần Thơ Tháng 2, 1976
35 Ðại Uý KQ Lâm Quang Ðộ  

Ô. Lâm Quang Vinh cung cấp tin tức về cái chết của thân phụ là Ðại Uý Không Quân Lâm Quang Ðộ

36 Mai Văn Ðoán Chủ Tịch HÐX Sơn Hương  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
37 Tr. Uý Trịnh Ðoán Trưởng Cuộc CSQG Ninh Thuận. Vì không chịu nổi đói khát, khủng bố ngày đêm, anh lợi dụng lúc lao động tại hiện trường trốn chạy vào rừng. Bọn cai tù phát hiện đuổi theo bắn anh ngã sấp xuống đất. Anh Ðoán giơ tay chịu trói nhưng bọn công an tiếp tục nã đạn vào anh. Anh Ðoán chết mà thân thể tan nát từng mảnh tại Trại Tù Sông Cái, Ninh Thuận, Thuận Hải năm 1979.
38 Th. Tá Hồ Văn Ðối  Ðại Ðội Trưởng 40 PGHH Chết tại Trại Lao Ðộng Kinh Ông Cò, An Giang
39 Tr. Tá Hồ Văn Ðối Cục Quân Bưu Chết tại Trại Tù Suối Máu Biên Hòa Tháng 4 năm 1975
40 Th. Tá Phạm Văn Ðoàn Cảnh Sát Ðặc Biệt Chết tại Trại Tù Lào Cai năm 1976
41 Th. Tá Ðoàn Thế Ðôn Trưởng Ban Hồ Sơ Bộ Tổng Thanh Tra Quân Lực Chết tại Trại Tù K2 Tân Lập, Vĩnh Phú. 
42 Ðại Uý Lê Văn Ðôn Bộ Binh Chết tại Trại Tù K2, Tân Lập Vĩnh Phú 
43 Trung Tá Lâm Ðôn Nhảy Dù, Quận Trưởng Tri Tôn. Bị xử bắn ngày 30-4-75 tại Quận Tri Tôn, Châu Ðốc (Người Việt Gốc Miên)
44 Trần Ngọc Ðơn Phủ ÐUTƯ/ Tình Báo Chết tại Trại Tù Hàm Tân năm 1983.
45 Trung Uý Ðỗ Rạng Ðông Nhảy Dù Chết vì bị ép đi gỡ mìn tại Trại Tù Long Khánh năm 1976.
46 Th. Tá Hồ Bá Ðông Trưởng Phòng 3 Tiểu Khu Phan Thiết Chết tại Trại Tù Xuân Lộc năm 1982.
47 Hứa Văn Ðông Liên Bang Ðông Dương Tử hình tại Minh Hải Tháng 6, 1982.
48 Ð. Uý Nguyễn Văn Ðông Pháo Binh Chết vì kiệt sức tại Trại Tù Yên Bái năm 1979
49 Tr. Tá Bùi Quốc Ðống  Phòng Phản Gián/TBTƯ Tình nghi bị chích thuốc độc chết khi di chuyển từ  Trại Tù Hà Tây về Hỏa Lò năm 1982
50 Linh Mục Ðồng  Tuyên Uý Công Giáo Treo cổ tự sát tại  Trại Tù L6, Kà Tum, Tây Ninh Tháng 10, 1976
51 Ðại Uý Anh Ðồng Nhảy Dù Chết tại Trại 5  Lý Bá Sơ, Thanh Hóa 
52 Th. Tá Nguyễn Như Ðồng Sĩ Quan Tuần Giang Bi gỗ đè chết tại Trại K2, Hoàng Liên Sơn 1978
53 Th. Tá Nguyễn Văn Ðồng Tiểu Khu Kiến Phong Chết vì bệnh sốt rét tại Liên Trại 5,Việt Trì Phú Thọ năm 1979
54 Tăng Văn Ðồng Sĩ Quan Chi Khu Hòa Ða Chết tại Trại Giam Sông Lũy, Phan Thiết
55 Thiếu Tá Võ Văn Ðốt Liên Ðội Trưởng ÐPQ Liên Ðoàn 408. Bị xử bắn tại Nhu Gia, Ba Xuyên Tháng 6, 1975
56 Thiếu Uý Ðức  Cầu thủ AJS Chết tại Trại 4, Yên Bái
57 Thiếu Uý Ðức  Không Quân Chết tại Trại Tù Kà Tum, Tây Ninh năm 1978
58 Thiếu Tá Ðức Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Suối Máu vì kiết lỵ.
59 Ðại Uý Lê Ngọc Ðức  TTHL Cao Lãnh Bệnh tiêu chảy, bị chích thuốc  cho chết tại Xã Tân Thịnh, Yên Bái ngày 14-8-1977
60 Ðại Uý Nguyễn Huy Ðức Biệt Ðộng Quân Vượt ngục bị bắn chết tại Xuân Phước, Phú Khánh
61 Th. Uý Phạm Huy Ðức Sư Ðoàn 5 Bộ Binh Chết khi vượt ngục tại Trại Tù Bù Gia Mập
62 Th. Uý Phạm Tiến Ðức  Nhảy Dù Vượt ngục rồi mất tích năm 1976 tại Trảng Lớn Tây Ninh
63 Trương Phước Ðức  GS/ Ðại Học Hòa Hảo Tử hình năm 1981 tại Trại Tù Z.30D.
64 Th. Tá Võ Ðắc Ðức  Cảnh Sát Quốc Gia Chết tại Trại Tù Lý Bá Sơ năm 1980.
65 Tr. Uý Võ Hiếu Ðức  Giáo Chức Biệt Phái Chết tại Trại Tù Cây Cầy A, Tây Ninh
66 Võ Văn Ðức  Trung Ðội Trưởng 46/VK Ban 2 Chi Khu Buôn Hô Bị cộng sản tử hình ngay sau khi chúng chiếm quận lỵ Buôn Hô, Ban Mê Thuột.
67 Tr. Tá Nguyễn Thiện Ðược  Bộ Tư Lệnh Không Quân Chết vì kiết lỵ tại Yên Bái năm 1976
68 Lê Văn Ðuông Không rõ cấp bậc Chết tại Trại Tù Bến Giá Trà Vinh năm 1985
69 Tr. Tá Võ Văn Ðường CHT. CSQG Chương Thiện Bị xử tử tại Chương Thiện sau 30-4-75
70 Thiếu Tá Lò Văn E Trưởng Ty Phát Triển Sắc Tộc Tuyên Ðức Chết tại Trại Tù Gian Trung, Pleiku 1983
71 Võ Ê Cảnh Sát Sơn Quang  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
72 Ðại Uý Ngô Văn Em Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Vĩnh Phú không rõ năm

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang