Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nhà Tổng HộiTrở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi ý kiến và bổ túc vào danh sách xin Email cho Tổng Hội xin bấm vào: Bổ túc Bức Tường Thương Tiếc
Những ý kiến và những tên mới bổ túc xin bấm vào: Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc

STT Tên Họ & Cấp Bậc
Name & Rank
Ðơn Vị - Unit Chết năm nào..ở đâu..
Died in year... in camp
1 Thiếu Uý Nguyễn Văn Hà Ban 2 TÐ.7 Nhảy Dù Chết tại Trại Tù Nghệ Tĩnh không rõ năm.
2 Ðại Uý Hồ Thúc Hạ Chi Ðoàn 5 Thiết Giáp  Sư Ðoàn 18/BB Chết tại Trại Tù Hoàng Liên Sơn năm 78.
3 Nghĩa Quân Phan Hách Quận Tuy Phước Bình Ðịnh Bị cộng sản chôn sống khi cộng quân tiếp thu Quận Tuy Phước
4 Thiếu Tá Hai Tiểu Ðoàn Trưởng ÐPQ Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
5 Thiếu Uý Lâm Hai  Không Quân Bị bắn chết ở Trại Tù Sóc Trăng.
6 Th. Uý Diệp Văn Hai  Ty CSQG Quận 5 Sài Gòn Bệnh nặng tha về đến nhà thì chết ngày  17-11-86. Tin tức do em trai cung cấp.
7 Nguyễn Văn Hai  Không rõ cấp bậc Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
8 Ðại Uý Trần Văn Hai Sĩ Quan Quân Báo Vượt ngục, bị xử bắn tại Trại Tù Suối Máu, Biên Hòa ngày 10-8-1975.
9 Ðại Uý Lê Sơn Hải  Trưởng Phòng 1 Chi  Khu Ðịnh Quán Chết tại Trại Tù Kà Tum vì bệnh sốt rét ngày 10-10-1977. Tin tức con gái và người  em bà con cung cấp.
10 Ðại Uý Trần Thiên Thọ Hải Nha Cảnh Sát Ðô Thành Chết tại Trại Tù Vĩnh Phú năm 1979.
11 Trương Văn Hải  Thế Hệ Thứ Hai VN Quốc Dân Ðảng  Tử hình tại Ðà Nẵng năm 1978.
12 Võ Văn Hải Chánh Văn Phòng TT. Ngô Ðình Diệm Chết tại Trại Tù A Xuân Phước 18-11-1983
13 Th. Tá Nguyễn Chánh Hàm Không rõ đơn vị Tha về thì chết tại Sài Gòn Tháng 10/ 1991.
14 Tr. Sĩ Abdul Hamide Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Tân Lập năm 1979.
15 Ðại Tá Phan Ðăng Hán Quỹ Tiết Kiệm Quân Ðội Chết tại Trại Tù Thủ Ðức năm 1976.
16 Nguyễn Hân hoặc Hãn Không rõ cấp bậc, đơn vị Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm
17 Thiếu Tá Trần Hàng CHT/CSQG Quảng Ngãi Bị cộng sản thắt cổ chết tại Trại Tù Nam Hà trong vụ ráp radio để nghe Ðài BBC&VOA. Một vụ án làm rúng động Bộ Nội Vụ.
18 Th. Uý Nguyễn Văn Hằng Bộ Binh Tự vẫn chết tại Trại Tù Trảng Lớn 8 / 1975.
19 Tr. Úy Mai Duy Hạnh Không rõ đơn vị Bị bắn chết tại Trại Tù Cây Cầy A Tây Ninh năm 1978. hoặc Mai Văn Hạnh
20 Th. Uý Võ Công Hạnh  BCH/CSQG Quảng Nam  Tự sát tại Trại Tù Phú Túc, Quảng Nam 77.
21 Thiếu Uý Nguyễn Văn Hào  Quân Dược sinh ngày 6-6-1945 tại Ninh Bình. Mất tích tại Trại Tù Trảng Lớn ngày 29-4-1975 khi tìm cách vượt ngục. Ai biết tin tức xin liên lạc với em ruột là Nguyễn Hiền điện thoại (408) 262-4183.
22 Ðại Uý Nguyễn Như Hảo Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Sơn La năm 1978.
23 Ðại Uý Hảo Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Thanh Phong, Thanh Hóa năm 1981 vì uống lầm thuốc. 
24 Tr. Tá Cao Tấn Hạp  Tỉnh Trưởng Vĩnh Bình Chết tại Trại Tù Nghệ Tĩnh năm 1978.
25 Tr. Tá Mai Xuân Hậu Nguyên Tỉnh Trưởng  Phú Yên Chết tại Trại Tù K1 Tân Lập, Vĩnh Phú vì bệnh không thuốc chữa. 
26 HQ Tr. Uý Phạm Sĩ Hậu Chỉ Huy Trưởng Ðài Kiểm Báo 401 Hòn Khoai Vượt ngục bị bắt rồi bị giết tại Trại Kà Tum năm1977. Anh em đi chôn về cho biết anh bị đánh gẫy hết răng.
27 Th. Uý Trương Ðăng Hậu Cựu SV/ Võ Bị Quốc Gia Chết tại Trại Tù Hà Tây năm 1988.
28 Trần Phúc Hậu  Ban 2 Chi Khu Dĩ An Chết tại Trại 6 Nghệ Tình khoảng 79-80.
29 Văn Hề  Nghĩa Quân Sơn Mỹ Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
30 Hồ Hữu Hìa  GS Ðạo Ðức Học Ðường Tử hình nắm 1981 tại Trảng Lớn, Tây Ninh.
31 Ðại Tá Phan Như Hiên Chỉ Huy Trưởng Trường Thiếu Sinh Quân Pleiku Chết tại Trại Tù Hà Tây (Bệnh Viện Hà Ðông) vì sưng phổi và kiệt sức Tháng 1,1983
32 Trung Tá Hiến Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Vĩnh Phú ngày 15-1-1980.
33 Th. Uý Nguyễn Hiến Không rõ đơn vị Bệnh tha về đến nhà thì chết.
34 Th. Uý Nguyễn Văn Hiến Nhảy Dù Vượt ngục, bị bắn chết, kéo xác về HàmTân
35 Tr. Tá Bạch Văn Hiền Kiểm Soát Không Lưu Tân Sơn Nhất Chết ở ngoài Bắc không rõ năm.
36 Ðại Uý Ðặng Tấn Hiền P1/ BTL KQ Tân Sơn Nhất Vượt ngục rồi mất tích năm 1977.
37 Nguyễn Hiền Thế Hệ Hai Quốc Dân Ðảng  Tử hình ở Ðà Lạt năm 1979.
38 Tr. Uý Nguyễn Cảnh Hiền Tiểu Khu Quảng Tín Bệnh sốt rét mà vẫn bị đi lao động, chết ngay tại bồ lúa Nhà Tù An Ðiềm năm 1980.
39 Phạm Công Hiền Không rõ tổ chức Tử hình tại Sài Gòn.
40 Trung Tá Hiển Pháo Binh Chết ở Trại Tù Gia Trung năm 1980.
41 Thiếu Tá Nguyễn Hiển Biệt Ðộng Quân QK4 Chết ở ngoài Bắc năm 1979.
42 Ðại Uý Hoàng Xuân Hiệp BCH/CSQG Quảng Nam Vượt ngục bị đánh cho đến chết tại Trại Tù Phú Túc, Quảng Nam năm 1977.
43 Lâm Hữu Hiệp  Không rõ đơn vị, cấp bậc Bị xử bắn vì tội vượt ngục. 
44 Tr. Tá Nguyễn Phú Hiệp Không Quân Chết tại Trại Tù Vĩnh Phú năm 1982.
45 Th. Sĩ Thái Văn Hiệp Phòng 7 Nha Kỹ Thuật Bị công an cai tù bắn chết trên đường đi lao động khoảng Tháng 8, 1979 tại Trại Tù Z30A Khu C. Linh hồn anh Hiệp phảng phất trong tù khúc bất tử Hai Hàng Cây So Ðũa.
46 Tr. Uý Tôn Thất Hiệp  Ðoàn 68 Ðơn Vị 101 Chết tại Nông Trường Chè Trần Phú, Phú Thọ Tháng 5, năm 1977.
47 Trung Uý Trần Thế Hiệt Bộ Binh Chết tại Trại Tù Nghệ Tĩnh không rõ năm.
48 Lê Văn Hiếu Phục Quốc Quân Vượt ngục tại Z.30C rồi bị cai tù phục kích giết năm 1979.
49 Tr. Sĩ I Nguyễn Hiếu  BCH/ CSQG Phong Ðiền, Thừa Thiên Bệnh nặng tha về đến nhà thì chết năm 1981.
50  Nguyễn Văn Hiếu Nghị Viên Hội Ðồng Tỉnh Kiến Hòa Tổ chức kháng cộng rồi bị  bắt và đem xử tử tại Kiến Hòa năm 1981. 
51 Th. Tá Trần Khắc Hiếu Phòng Quản Trị Bộ TTM Chết tại Trại Tù Sơn La, Hoàng Liên Sơn vì suy dinh dưỡng năm 1976.
52 Tr. Uý Nguyễn Tiền Hiệu BCH /CSQG An Giang Chết đói tại Trại Tù Gia Trung năm 1980
53 Th. Uý Phạm Quang Hinh Tiểu Khu Bình Dương Vượt ngục bị bắn chết ở Rừng Kà Tum.
54 Ðại Uý Ngô Văn Hinh Phi đoàn 215 Nha Trang Vượt ngục rồi mất tích, không rõ năm.
55 Ðại Uý Hồ Trưởng Cuộc Cảnh Sát Thắng Nhì Vũng Tàu Chết tại Miền Bắc không rõ năm.
56 Tr. Uý KQ Mai Ngọc Hổ  

Ô. Trần Ngọc Sơn thông báo cái chết của cậu là Tr. Uý Không Quân Mai Ngọc Hổ tại Long Thành

57 Tr. Tá Trương Ngọc Hồ Phòng 3 Bộ TTM Chết tại Trại Tù Sơn La năm 1976
58 Ðại Uý Phạm Sĩ  Hổ HQ Khóa 17 Nha Trang Không rõ nơi chết
59 Th. Uý Trần Văn Hổ Cận vệ Phủ Tổng Thống Bị bắn chết tại Bến Phạm Thế Hiển khi cộng quân tiến vào Sài Gòn.
60 Dương Huỳnh Hoa  Phục Hưng  VNCH Tử hình tại Tiền Giang Tháng 2, 1982.
61 Lê Hoa  Không rõ đơn vị cấp bậc Bị cùm cho tới chết tại Trại Tù Tiên Lãnh, Quảng Nam năm 1977.
62 Ðại Uý Lương Văn Hoa Pháo Binh Chết tại T2/LT4, Yên Bái
63 Thiếu Uý Xầm Hoa Cảnh Sát Ðặc Biệt Bộ Tư Lệnh CSQG Chết tại Trại Tù Z.30 C Hàm Tân không rõ năm.
64 Tr. Tá Nguyễn Văn Hóa Chiến Tranh Chính Trị Chết tại Trại Tù Tân Lập, Vĩnh Phú1979.
65 Ðại Uý Nguyễn Xuân Hóa Liên Ðoàn5 Công Binh Vượt ngục Kà Tum bị bắn chết năm 1977.
66 Th. Tá Lê Văn Hòa Liên Ðoàn Truyền Tin Cần Thơ Chết tại Trại Tù Lam Sơn 6305, Thanh Hóa năm 1979.
67 Tr. Tá Hòa  Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù A30 Phú Yên năm 1978.
68 Th. Tá Nguyễn Thái Hòa Cục Anh Ninh Quân Ðội Bệnh tha về thì chết năm 1991.
69 Nguyễn Văn Hòa Không rõ đơn vị, cấp bậc Chết tại Trại Tù Vườn Ðào Long An 1980.
70 Th. Tá Nguyễn Văn Hòa Quận Trưởng Quận Ba Ðà Nẵng Chết tại Trại Tù Tiên Lãnh, Quảng Nam, Ðà Nẵng năm 1976
71 Thiếu Uý Nguyễn Văn Hòa (tức ký giả Huy Vân) Chết vì kiệt sức tại Trại Tù Hàm Tân1982
72 Tr. Tá Nguyễn Xuân Hòa Không Ðoàn Trưởng Chết tại Trại Tù A Phú Khánh 1980.
73 Trần Bảo Hòa  Tỉnh Ðoàn Trưởng XDNT Biên Hoà (Võ Bị Quốc Gia Khoá 16) Chết ngày 23-10-77 tại Trại Tù Ðoàn Kết Kinh Tế, Tây Ninh.
74 Trần Minh Hòa  Phó Xã Trưởng Sơn Mỹ Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
75 Trương An Hòa Không rõ tổ chức  Tử hình tại Pleiborg, Pleiku năm 1980.
76 Trương Văn  Hòa Liên Minh Phục Hưng Ba Nước Ðông Á Tử hình tại Tòa Án Quân Sự  Liên Khu 5 năm 1980.
77 Trương Xuân Hòa  Lực Lương Quân Dân Phục Quốc Nội Biên Tử hình tại Ðà Nẵng Tháng 1, 1991
78 Tr. Tá Nguyễn Văn Hoàn Ðoàn Trưởng 67 Phòng II Bộ Tổng Tham Mưu Tự sát tại văn phòng Bến Hàm Tử  Sài Gòn khi cộng quân tiến vào Sài Gòn.
79 Trịnh Hoàn  Lực Lượng  Phục Quốc  Tử hình Tháng 3, 1986 tại Sóc Trăng.
80 Ðại Uý Nguyễn Ðình Hoãn Công Binh SÐI/Bộ Binh Chết ở Trại Tù Tân Lập, Vĩnh Phú năm 85.
81 Ðại Uý Hoàng  Biệt Ðộng Quân QK4 Vượt ngục bị bắn chết năm 1978.
82 Ðào Công Hoàng  Trung Học Chu Văn An (Giáo sư Pháp Văn) Chết vì suy dinh dưỡng tại Trại Tù Sông Cái, Ninh Thuận, Thuận Hải năm 1981.
83 Th. Sĩ Ðồng Phúc Hoàng   Treo cổ tự tử chết năm 1977 tại Tiên Lãnh
Ô. Nguyễn Ðình Long (CA) cung cấp tin tức về cái chết của: Ô. Nguyễn Thanh Liêm: Xã Trưởng Kỳ Trung Tam Kỳ, Quảng Tín đi tù về bị cộng sản bức bách cho nên mổ bụng tự tử chết, Ô. Ðinh Thế Bố: Xã Trưởng Xã Kỳ Phú Tam Kỳ, Quảng Tín đi tù về bị cộng sản bức bách cho nên uống thuốc độc tự tử chết, Ô. Trần Ngọc Tuân: Trung Ðội Trưởng Nghĩa Quân Quảng Tín chết đuối trong tù năm 1981, Trung Tá Nguyễn Hữu Trại bị cùm tới chết năm 1976, Ô. Nguyễn Văn Chiêm: Cán Bộ Chiêu Hồi vượt ngục Tiên Lãnh bị giết năm 1976, Ô. Huỳnh Tương: Tiểu Ðội Trưởng Nghĩa Quân bị cộng sản giết năm 1976, Ô. Huỳnh Kiêu: Cảnh sát Quận Tiên Phước Quảng Tín hô Ðả Ðảo Hồ Chí Minh bị cộng sản tử hình năm 1975 tại trại tù, Thượng Sĩ Ðồng Phúc Hoàng treo cổ tự tử chết năm 1977 tại Tiên Lãnh, Ô. Nguyễn Tửu: Nghĩa Quân chết trong tù năm 1976.
84 Th. Uý Nguyễn Văn Hoàng  Không rõ đơn vị Vượt ngục bị bắn chết tại hàng rào Trại Giam Cây Cầy A, Tây Ninh năm 1978.
85 Trung Tá Ngô Hoàng Trưởng Ty ANQÐ Phú Yên Bị cộng sản xử bắn tại Trại Tù Kỳ Sơn , Tam Kỳ, Quảng Tín năm 1977.
86 Ngô Văn Hoàng  Liên Bang Ðông Dương Tử hình tại Sài Gòn năm 1985.
87 Tr. Tá Nguyễn Hữu Hoàng  Khối Phòng Gian Bảo Mật Cục An Ninh Quân Ðội Bệng nặng tha về năm 1985 thì chết.
88 Tr. Uý Nguyễn Gia Hoàng  Ðại Ðội Phó Dù Chết năm 1979 tại Trại Tù Hà Tây.
89 Tr. Uý Nguyễn Nguyên Hoàng Sư Ðoàn 9 Bộ Binh Vượt ngục bị bắn chết tại Cây Cầy A, Tây Ninh năm 1977.
90 Th. Uý Nguyễn Tấn Hoàng Quân Báo Chết đuối khi đi chăn vịt tại Trại Tù Vĩnh Phú năm 1978.
91 Th. Uý Nguyễn Văn Hoàng Không rõ đơn vị Vượt ngục bị bắn chết tại hàng rào Trại Giam Cây Cầy  A, Tây Ninh năm 1978.
92 Nguyễn Văn Hoàng Tham Sự Hành Chánh Bị xử bắn tại Quang Trung năm 1978 vì tội "Âm mưu chống Cách Mạng".
93 Trần Ngọc Hoàng  Không rõ đơn vị cấp bậc Chết tại trại tù Miền Bắc không rõ năm (sinh năm 1937)
94 Ðại Tá Nguyễn Xuân Học  Khối Phản Tình Báo Cục An Ninh Quân Ðội  Cộng sản tuyên bố đứt gân máu chết nhưng có nghi vấn bị đầu độc khi bị đưa từ Hỏa Lò về Trại Hà Tây năm 1980.
95 Ðại Uý Bùi Ðình Hòe Tiểu Khu Tuyên Ðức  Chết tại trại tù không rõ năm.
96 Ðại Uý Nguyễn Hội  Ban 2/TiểuÐoàn 32 Biệt Ðộng Quân Bị cai tù bắn từ sau lưng tới chết  ở Trại Tù Phú Yên, Củng Sơn năm 1977.
97 Ðại Uý Nguyễn Hội  Không rõ đơn vị Lao động bị cây đè chết năm 1977 tại Trại Tù Phú Yên, Củng Sơn.
98 Tr. Tá Hà Hữu Hội Cựu CHT/ Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ Chết tại Miền Bắc không rõ năm.
99 Ðại Uý Lê Văn Hội Phòng2 Tiểu Khu Phú Yên Bị tra tấn đến chết tại Vĩnh Phú năm 1985.
100 Ðại Uý Võ Ðình Hội  Phụ Tá Phòng II Tiểu Khu Phú Yên Chết ở Trại Tù Tân Lập, Vĩnh Phú khoảng năm 1979.
101 Linh Mục Hồng  Họ Ðạo Trà Vinh Chết tại Trại Tù Bến Giá Trà Vinh năm 85.
102 Trung Tá Hồng Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Vĩnh Phú không rõ năm.
103 Thiếu Tá Hồng  Phi Công F 5 Chết tại Trại Tù Nghệ Tĩnh năm 1980
104 Thiếu Uý Hồng Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Hoàng Liên Sơn năm 1976.
105 Tr. Uý Ðặng Ðức Hồng Hải Ðội 4 Duyên Hải Vượt ngục ở Kinh Tám Ngàn mất tích cùng với Thiếu Uý Lê Quang Chiến (con của Tướng Ba Cụt Lê Quang Vinh) và vài người nữa khoảng năm 1976. 
106 Ðại Uý Hà Hồng BCH/CSQG Ðà Nẵng Chết tại Trại Tù An Ðiềm, Quảng Nam
107 Tr. Uý Nguyễn Hồng Pháo Binh Bị kiên giam và tuyệt thực cho đến chết tại Trại Tù Nam Hà năm 1979. Dám hô Ðả đảo cộng sản trước mặt cai tù và hằng ngàn tù nhân. Là tác giả tù khúc Ðôi Giày Dũng Sĩ. Tù khúc Ðôi Giày Dũng Sĩ vẫn còn được truyền tụng cho đến ngày hôm nay
108 Ð. Uý Phạm Phước Hồng Ðại Ðội Trưởng ÐPQ Châu Ðốc Chết đói tại Trại Tù ở Ðồi Cây Khế, Huyện Trấn Yên, Hoàng Liên Sơn năm 1977.
109 Ðốc Sự Lê Viết Hồng  Phó Quận Trưởng An Túc, Bình Ðịnh (Quốc Gia Hành Chánh) Bị cộng sản giết trên đường di tản từ An Tú xuống Quy Nhơn.
110 Chuẩn Uý Nguyễn Hồng Pháo Binh SÐ5/BB Không rõ nơi chết.
111 Tr. Uý Nguyễn Văn Hồng Pháo Binh Tổ chức Phong Trào Nhân Quyền, bị  kiên giam cho đến chết tại Trại Mễ năm1981.
112 Trần Thanh Hồng Trung Ðội Trưởng Tử hình năm 1975 tại Thuận Nhơn, Cần Thơ 
113   Nghĩa Quân  
114 Thiếu Tá Trần Văn Hợp  Tiểu Ðoàn Trưởng TÐ2 Thủy Quân Lục Chiến Chết  vì ngộ độc tại Trại 5 Kiên Thành, Ngòi Lao, Yên Báy năm 1978.
115 Th. Uý Hoàng Quang Hứa BCH/ CSQG Kiến Hòa Chết vì kiết lỵ tại Bình Ðại, Kiến Hòa
116 Thiếu Tá Trần Văn Hứa Tiểu Ðoàn Trưởng ÐPQ Tiểu Khu Cà Mau Bị cộng sản xử bắn khi chúng tiến vào Cà Mau.
117 Trung Uý Huân Ðại Ðội Trưởng Bộ Binh Giao tranh với VC, bị bắt, bị đánh đập tại Trại 4  Bù Gia Phú, thả về đến nhà thì chết tại Ngã Ba Ông Tạ.
118 Ðinh Công Huệ  Học Viện CSQG  Chết đói tại Trại Giam Quảng Ninh.
119 Nguyễn Trọng Huệ Xã Trưởng Phú Trung Quận Củ Chi, Hậu Nghĩa  Bị cộng sản xử tử ngày 29-4-75. Tin tức do Ô. Bùi Ðắc Danh, Phó Quận Trưởng Củ Chi cung cấp.
120 Ðại Uý Nguyễn Văn Huệ Thông dịch viên Phái Ðoàn Quân Sự 4 Bên Chết trên đường vượt ngục ở Thường Ðức cùng với và 4 sĩ quan khác 
121 Nguyễn Văn Huệ Không rõ tổ chức  Tử hình ở Gò Công Tháng 7, 1976.
122 Ðại Uý Trần Văn Hùm Tiểu Khu Tây Ninh Vượt ngục, cướp súng địch, cùng 50 anh em khác lập chiến khu ở Rừng 48, Núi Bà Ðen. Sau một năm hoạt động thì chạm địch anh Hùm đã anh dũng hy sinh. Chị Hùm vừa đẹp nết lại đẹp người thường xuyên tiếp tế vũ khí, thuốc men cho chồng.
123 Trung Tá Hùng Quân Cụ hoặc Công Binh Chết tại Mường Thái, Sơn La năm 1977.
124 Thiếu Uý Hùng  Phòng 7 Bộ Tổng T. Mưu  Chết tại phòng biệt giam Trại Tù Giá Rai
125 Tr. Uý Huỳnh Kim Hùng Lôi Hổ Chết  tại Trại Tù Xuân Lộc năm 1980.
126 Tr. Tá Ngô Văn Hùng Tổng Cục CTCT Chết vì ngộp thở trên chuyến xe lửa chở tù từ  Hải Phòng đi Yên Bái năm 1976.
127  Th. Uý Nguyễn Hoàng Hùng Hải Quân, Võ Bị Khoá 23 Tù 7 năm vượt biển rồi mất tích với cả gia đình năm 1983.
128 Th. Uý Nguyễn Ngọc Hùng Tiểu Khu Phú Yên Chết vì sốt rét ác tính 10 ngày sau khi trình diện cải tạo tại Sơn Ðịnh, Phú Yên Tháng 6, 1975.
129 Ð. Uý Nguyễn Ðình Hùng Sinh quán ở Quảng Trị Chết  tại Trại Tù Vĩnh Phú không rõ năm.
130 Tr. Uý Nguyễn Tấn Hùng Phủ Ðặc Uỷ TƯ/TB Chết  tại Trại Tù Hàm Tân năm 1986.
131 Tr. Uý Trần Hữu Hùng Công Binh Chết tại Trại Tù Sơn La không rõ năm.
132 Th. Uý Trần Mạnh Hùng Sĩ Quan Tình Báo Trung Ðoàn 42 Bộ Binh Cùng tử thủ với Ðại Tá Thông và cùng tự sát tại Bình Ðịnh.
133 Th. Uý Nhiêu Triều Hùng Tiểu Khu Vĩnh Long Chết tại Trại Tù Bến Giá Trà Vinh năm 85. 
134 Thiếu Úy Phùng Quốc Hưng CSQG phục vụ tại TTHL Rạch Dừa -Ô. Nguyễn Thanh Phong cung cấp tin tức về những cái chết của các chiến hữu CSQG phục vụ tại TTHL Rạch Dừa bị cộng sản sát hại trong ngày 30-4 hoặc trong các trại tù cải tạo: Thượng Sĩ Nguyễn Văn  Bình, Trung Sĩ I Lại Văn Tư, Thiếu Úy Nguyễn Văn Tân, Thiếu Úy Phùng Quốc Hưng, Thiếu Úy Nguyễn Văn Hưng, Ðại Úy Lê Văn Trang, Trung Tá Nguyễn Quang Cảm, Thượng Sĩ I Hứa Sanh Lộc, Thượng Sĩ I Phạm Quang Nghiệp,
135 Trần Cao Hùng tức Xê Lực Lượng Phục Quốc Tử hình tại Long Thành Tháng 10, 1987.
136 Tr. Tá Nguyễn Quang Hưng TMT Ðại Học CTCT Chết tại Trại Tù Nam Hà năm1979.
137 Th. Uý Nguyễn Văn Hưng Thám Sát Sư Ðoàn Dù Chết  tại Trại Tù Xuân Lộc năm 1979.
138 Nguyễn Việt Hưng  Mặt Trận Phục Quốc  Tử hình tại Sài Gòn Tháng 5, 1977.
139 Th. Tá Phạm Văn Hưng  Tiểu Ðoàn Trưởng TÐ.610 KTTT/ Ðà Nẵng  Thả ra tìm cách vượt biên và chết trên biển.
140 Tr. Uý Vũ Minh Hưng An Ninh Quân Ðội Chết  tại Trại Tù Tân Lập, Vĩnh Phú vì kiệt sức trong khi đang lao động năm 1979.
141 Ðại Uý Cao Xuân Hương Không rõ đơn vị Chết  tại Trại Tù Lâm Ðồng năm 1982.
142 Nguyễn Hường Ðoàn Trưởng XDNT Khánh Hòa Chết  tại Trại Tù Ðồng Ðăng, Phú Khánh năm 1976.
143 Th. Tá Nguyễn Văn Hường Trưởng Phòng An Ninh Tiểu Khu Quảng Ngãi Vượt ngục bị bắn chết tại Trại Tù Lam Sơn, Ninh Hòa ngày 19-6-1976.
144 Phạm Hường  Trưởng Ấp Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
145 Trung Tá Nguyễn Thường Hưởng Không rõ đơn vị Hy sinh lúc 4 giờ chiều ngày 2-4-75 tại mặt trận Dầu Tiếng.
146 Tám Hưu (80 tuổi) Nghĩa Quân Viên Chết tại Trại Tù Hà Tây năm 1978.
147 Trung Uý Hữu  Không  Quân Chết tại Trại Tù Hoàng Liên Sơn .
148 Th. Tá Tô Văn Hữu  CTCT Căn Cứ Thất Sơn, Chi Lăng Tự sát chết trong tù năm 1980.
149 Ð. Uý Ðặng Kim Huy Phụ Tá Chánh Sở Ðặc Biệt BCH/ CSQG Chết tại Trại Tù Yên Bái năm 1976.
150 Tr. Úy Ðinh Ðắc Huy - TÐ 23 Pháo Binh SÐ 2/BB Mất tích khi cộng quân tiến vào Căn Cứ Chu Lai ngày 26-3-1975.
151 Tr. Tá Nguyễn Dương Huy Tr. Ðoàn Trưởng Tr. Ð 43 Sư Ðoàn 25 BB Chết tại Trại Tù Chí Hoà vì đói, bệnh, kiệt sức không thuốc chữa ngày 14-7-1975.
152 Nguyễn Quang Huy Nghị Viên Hội Ðồng Tỉnh Kontum Chết tại Trại Tù Gia Trung năm 1980.
153 Lê Quang Huyến Trưởng Chi Thông Tin Quận Phong Ðiền, Huế Bệnh nặng tha về đến nhà thì chết năm 80.
154 Tr. Sĩ Ðoàn Thúc Huyền Trưởng Cuộc CSQG Bình Sơn, Quảng Ngãi Bị xử bắn tại Gò Rọ và chôn tập thể với một số anh em khác vào 30-3-1975.
155 Luật Sư Nguyễn Văn Huyền Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn Bi bắn chết ở Vườn Ðào, Cai Lậy năm 1978.
156 Nguyễn Huỳnh  Xã Trưởng Phổ Hưng  Ðức Phổ,Quảng Ngãi Chết tại Trại Tù Kim Sơn, Bình Ðịnh 
157 Tr. Tá Hoàng Xuân Hy Phòng 5 Bộ TTM Không rõ ngày và nơi chết.
158 Ðại Uý Phạm Sinh Hy Công Binh Vượt ngục rồi bị bắn chết tại Trảng Lớn năm 76 cùng với BS Ðinh Gia Cường và Vũ Mạnh Ðạt - Cao Học Hành Chánh.

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang